កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទិញទំនិញពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលឿនជាងមុននិងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនតាមអ៊ិនធឺរណែតនិងដោយផ្ទាល់ទៅកម្មវិធី។

ទាញយក កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តរបស់ Schmidt សំរាប់ Android និង Apple

ឬស្កេន QR Code ខាងក្រោមពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក